Fotprofilen

  • Comfort för lågt fotvalv.
  • Balance för mellanhögt fotvalv.
  • Support för högt fotvalv.